Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Κοινωνική Ψυχιατρική” του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική» του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

 

Προκήρυξη