Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την ταξινόμηση των Ανοιών στο ICD-11 σχετική με την επιστολή του S. Saxena

Ταξινόμηση των ανοιών στο ICD-11

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, κατά την υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη της 11 ης έκδοσης του ICD, υπήρξε και η πρόταση, οι άνοιες να ενταχθούν στην κατηγορία των Νόσων του Νευρικού Συστήματος, αφαιρούμενες από την ταξινομική κατηγοριοποίηση στις Ψυχικές Διαταραχές και της Συμπεριφοράς, όπου άλλωστε βρίσκονται στην 10 η έκδοση. Η απόπειρα αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθούν έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις Ψυχιατρικές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΨΕ. Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της πρότασης, όπως προκύπτει από την επιστολή του προέδρου του ΠΟΥ S.Saxena προς τον πρόεδρο της WPA D. Bhugra , ο οποίος σε επιστολή του (3/2/2017) είχε εκφράσει την αντίθεση του στην πρόθεση ταξινόμησης της άνοιας, στο υπό κατασκευή ICD-11, στις ασθένειες του νευρικού συστήματος. 

 Η επιστολή του S.Saxena μεταξύ άλλων αναφέρει: «…όπως γνωρίζετε η προηγούμενη πρόταση για την ταξινόμηση όλων των κατηγοριών της άνοιας στο ICD-11 ήταν να ταξινομηθεί στις ασθένειες του Νευρικού Συστήματος (Diseases of the Nervous System). Αυτό ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την πρόταση του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και Κατάχρησης Ουσιών σχετικά με την ταξινόμηση αυτών των σοβαρών καταστάσεων που αντιπροσωπεύουν μια πηγή σοβαρής επιβάρυνσης από την νοσο και ανικανότητας…. Χάρη στην επιστολή σας και πολλών επιστολών που λάβαμε αυτή η πρόταση άλλαξε. Στην παρούσα μορφή του ICD-11 η άνοια ταξινομείται στο κεφάλαιο των Ψυχικών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς (Mental and Behavioral Disorders) . Αυτή η μορφή στο υπό κατασκευή ICD-11 , έχει σταλεί στα κράτη μέλη του ΠΟΥ για έλεγχο ποιότητας και δοκιμή επί του πεδίου (βλέπε: http://apps.who.int/classifications/icd11/frozen-2017-04-02 ….»

Το Δ.Σ. της ΕΨΕ θα παρακολουθεί συστηματικά το ζήτημα της ταξινόμησης των ανοιών, καθώς αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και η χρήση συγκεκριμένων κωδικών ταξινόμησης πρέπει να ανταποκρίνεται στο σύνολο των απαραίτητων ιατρικών πράξεων.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας