Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Τόμος 19 Τεύχος 3 - Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή: Μία αμφισβητούμενη διαγνωστική κατηγορία

Ο όρος «σχιζοσυναισθηματική διαταραχή» εισήχθη στην ψυχιατρική ορολογία πριν από 75 χρόνια. Μέχρι και σήμερα αποτελεί πεδίο διαφωνίας ως προς τον ορισμό της και ως προς τη θέση της, ως υποτύπο σχιζοφρένειας, συναισθηματικής διαταραχής ή κάπου ενδιάμεσα. Η ασάφεια αυτή αντανακλάται διαχρονικά και όσον αφορά τον ορισμό των διαγνωστικών κριτηρίων στα διάφορα ταξινομικά συστήματα, στις διαφορές των συστημάτων μεταξύ τους και στην αδυναμία τους να καθορίσουν σταθερά σε βάθος χρόνου την εγκυρότητα της διάγνωσης. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε προτάσεις ακόμη και για την απάλειψη της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, ως ξεχωριστής διαγνωστικής οντότητας. Ως προς τα επιδημιολογικά στοιχεία, ο επιπολασμός της διαταραχής κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 0,8%. Υπάρχει σχετική υπεροχή των γυναικών, οφειλόμενη πιθανόν στην υπεροχή τους στον καταθλιπτικό τύπο. Ο τύπος αυτός είναι πιο συχνός σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ ο διπολικός σε νεότερα. Όσον αφορά άλλες παραμέτρους, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η πιθανότητα το άτομο να είναι έγγαμο, η ηλικία έναρξης, η πρόγνωση και η κοινωνική προσαρμογή, η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή φαίνεται να έχει περισσότερο ευνοϊκά δεδομένα σε σχέση με τη σχιζοφρένεια και λιγότερο σε σχέση με τις διαταραχές της διάθεσης. Τα επιδημιολογικά και κλινικά αυτά δεδομένα καθώς και δεδομένα προερχόμενα από οικογενειακές, μελέτες με διδύμους, γενετικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι μία διαγνωστική οντότητα που κατέχει μια ενδιάμεση θέση σ’ ένα συνεχές (continuum) μεταξύ σχιζοφρένειας και διαταραχών της διάθεσης και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα και πρότυπο αμφισβήτησης της λεγόμενης «Κρεπελίνιας διχοτόμησης», των μειζόνων ψυχιατρικών διαταραχών.
Λέξεις ευρετηρίου: Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, διάγνωση, επιδημιολογία, «Κρεπελίνια διχοτόμηση».
Γ.Δ. Γαρύφαλλος (σελίδα 205) - Πλήρες άρθρο

Ο όρος «σχιζοσυναισθηματική διαταραχή» εισήχθη στην ψυχιατρική ορολογία πριν από 75 χρόνια. Μέχρι και σήμερα αποτελεί πεδίο διαφωνίας ως προς τον ορισμό της και ως προς τη θέση της, ως υποτύπο σχιζοφρένειας, συναισθηματικής διαταραχής ή κάπου ενδιάμεσα. Η ασάφεια αυτή αντανακλάται διαχρονικά και όσον αφορά τον ορισμό των διαγνωστικών κριτηρίων στα διάφορα ταξινομικά συστήματα, στις διαφορές των συστημάτων μεταξύ τους και στην αδυναμία τους να καθορίσουν σταθερά σε βάθος χρόνου την εγκυρότητα της διάγνωσης. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε προτάσεις ακόμη και για την απάλειψη της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, ως ξεχωριστής διαγνωστικής οντότητας. Ως προς τα επιδημιολογικά στοιχεία, ο επιπολασμός της διαταραχής κυμαίνεται μεταξύ 0,3% και 0,8%. Υπάρχει σχετική υπεροχή των γυναικών, οφειλόμενη πιθανόν στην υπεροχή τους στον καταθλιπτικό τύπο. Ο τύπος αυτός είναι πιο συχνός σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ ο διπολικός σε νεότερα. Όσον αφορά άλλες παραμέτρους, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η πιθανότητα το άτομο να είναι έγγαμο, η ηλικία έναρξης, η πρόγνωση και η κοινωνική προσαρμογή, η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή φαίνεται να έχει περισσότερο ευνοϊκά δεδομένα σε σχέση με τη σχιζοφρένεια και λιγότερο σε σχέση με τις διαταραχές της διάθεσης. Τα επιδημιολογικά και κλινικά αυτά δεδομένα καθώς και δεδομένα προερχόμενα από οικογενειακές, μελέτες με διδύμους, γενετικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι μία διαγνωστική οντότητα που κατέχει μια ενδιάμεση θέση σ’ ένα συνεχές (continuum) μεταξύ σχιζοφρένειας και διαταραχών της διάθεσης και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα και πρότυπο αμφισβήτησης της λεγόμενης «Κρεπελίνιας διχοτόμησης», των μειζόνων ψυχιατρικών διαταραχών.

Λέξεις ευρετηρίου: Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, διάγνωση, επιδημιολογία, «Κρεπελίνια διχοτόμηση».

Γ.Δ. Γαρύφαλλος (σελίδα 205) - Πλήρες άρθρο