Πρόσκληση από Καθηγ. Ανδρέα Παπανικολάου στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια Μαγνητοεγκεφαλογραφίας